Efekty leczenia

Zobacz historie sukcesu,
które odmieniły życie
naszych pacjentów.

Trafiają do nas pacjenci, którzy latami cierpią z powodu różnych wad uzębienia.

W niektórych przypadkach wady te wynikają ze źle ukształtowanych zębów w dzieciństwie. W innych są skutkiem choroby lub jej powikłań czy nieskutecznie przeprowadzonych zabiegów.


Często jednak wady te są przyczyną dyskomfortu, obniżonego poczucia pewności siebie, problemów z otoczeniem.


Uśmiech to jeden z naszych najważniejszych atutów. Pomaga nam budować relacje, przekazywać emocje (czasem radość, ale i np. zdenerwowanie, wyrażane często śmiechem w kulturach azjatyckich), nawiązywać kontakt i komunikować się.


Estetyczny wygląd zębów jest więc równie ważny jak ich zdrowie.


My to doskonale rozumiemy i chętnie podejmujemy się nawet bardzo trudnych i wymagających czasu przypadków. Korzystając z naszego indywidualnego doświadczenia, zdobywanej przez lata wiedzy i sieci specjalistów, z którą współpracujemy w naszym gabinecie, jesteśmy w stanie skutecznie pomagać i przywracać uśmiech na twarzach naszych pacjentów. Your smile, our pride!


Zobacz historie sukcesu, które odmieniły życie naszych pacjentów.

Czytaj dalej

Całkowita odbudowa uśmiechu

Pacjentka przyszła do gabinetu z problemem bardzo zniszczonych zębów. Zęby trzonowe, zarówno górne, jak i dolne były bardzo starte, mocno skrócone. W uzębieniu pacjentki były także wrodzone braki, widoczne przy uśmiechaniu się.

Problem: Hipodoncja – wrodzony brak zawiązków niektórych zębów, starcie zębów

Leczenie: Rekonstrukcja i odbudowa zębów przy pomocy technologii cyfrowego planowania uśmiechu (DSD – Digital Smile Design)

Czas trwania: 5 tygodni

Co zrobiliśmy

W tym przypadku wykorzystaliśmy możliwości, jakie dają techniki cyfrowe, aby zaplanować i odpowiednio zaprojektować nowy wygląd zębów.

Już na pierwszej wizycie w gabinecie wykonaliśmy profesjonalne zdjęcia fotograficzne i skany, które posłużyły do stworzenia wysokiej jakości cyfrowej wizualizacji zębów w nowym kształcie i długości.

Projekt przedstawiliśmy pacjentce wraz z kompleksowym planem wykonania i kosztorysem.

Pacjentka mogła obejrzeć nowy uśmiech nie tylko na ekranie komputera, ale także przymierzyć wykonane Mockuup’y uzębienia (tymczasowe uzupełnienia nakładane na zęby).

Dopiero po ich akceptacji, wykonane zostały mosty i pełnokonturowe korony z cyrkonu, które uzupełniły brakujące oraz zniszczone zęby. Dolne siekacze zostały odbudowane za pomocą nowoczesnych licówek flow injection, które można wykonywać bez konieczności szlifowania zębów.

Wyzwanie

Zmiany dokonane w uzębieniu pacjentki nie były kosmetyczne, ale obejmowały całość uzębienia, zarówno górnego, jak i dolnego.

Przed wykonaniem zębów na stałe, należało dobrze zaplanować jaki kształt i długość nowych zębów będą odpowiednie dla pacjentki. Dzięki nowoczesnej technologii, którą dysponujemy w Soldentis, mogliśmy wykonać profesjonalne wizualizacje oraz Mock-up’y przed przystąpieniem do końcowych prac, a pacjentka wiedziała jakiego efektu się spodziewać.

Rekonstrukcja uśmiechu

Pacjentka, kobieta, zgłosiła się z pogłębioną wadą zgryzu i nieprawidłowym ustawieniem zębów. Jeden z zębów, kieł, wyraźnie odstawał i należało go włączyć z powrotem do łuku. To jednak okazało się niemożliwe i w rezultacie ząb został usunięty chirurgicznie a leczenie ortodontyczne kontynuowane bez zęba.

Problem: Niesatysfakcjonujący wygląd zębów, nieprawidłowe ustawienie zębów, braki w uzębieniu

Leczenie: Rekonstrukcja zębów po leczeniu ortodontycznym; wykonanie licówek porcelanowych

Czas trwania: 5 lat

Co zrobiliśmy

Po zakończeniu leczenia ortodontycznego, w trakcie którego usunęliśmy zatrzymany kieł, przystąpiliśmy do rekonstrukcji poszczególnych zębów zgodnie z oczekiwaniami pacjentki (biorąc pod uwagę wielkość, kształt i oczekiwany kolor końcowy zębów).


W pierwszym etapie wykonaliśmy tymczasowe odbudowy kompozytowe, które służyły pacjentce podczas 6 miesięcy po zdjęciu aparatu (w czasie tzw. adaptacji i retencji).


Następnie przy pomocy techniki cyfrowej, wykonaliśmy licówki porcelanowe. Licówki zostały wykonane z materiału IPS E.Max Press, który daje gwarancje estetyki i trwałości.

Wyzwanie

Całość leczenia zajęła aż 5 lat.


Z uwagi na braki w uzębieniu i konieczność korekty zgryzu trzeba było zastosować leczenie ortodontyczne, które bardzo wpłynęło na czas leczenia. Kluczowe było doprowadzenie do osiągnięcia stanu pozwalającego na wykonanie rekonstrukcji poszczególnych zębów oraz ostateczne nałożenie licówek.


Pacjentka była przygotowana na długi czas leczenia dzięki odpowiedniemu przygotowaniu jej na etapie ustalania planu leczenia. A dzięki zaawansowanej technice cyfrowej mogła wcześniej zobaczyć do jakiego efektu końcowego dążymy, co znacznie podniosło jej motywację i komunikację między nami.

Przywrócenie zdrowego koloru zębów

Pacjentka, kobieta 55+, bezskutecznie próbowała wybielić bardzo przebarwione zęby. Z uwagi na istnienie wielu wypełnień i głębokość przebarwień, wybielanie nie przynosiło zamierzonego efektu.

Problem: Zęby z bardzo dużymi i opornymi przebarwieniami, trudnymi do usunięcia standardowymi metodami wybielania

Leczenie: Wykonanie licówek porcelanowych

Czas trwania: 6 tygodni

Co zrobiliśmy

Z uwagi na nieskuteczność wybielania dostępnymi powszechnie metodami, wykonaliśmy licówki porcelanowe odwzorowując kształt zębów pacjentki i nadając im piękny, naturalnie wyglądający biały kolor. Pacjentka odzyskała pewność siebie i radość życia.

Wyzwanie

Standardowe wybielanie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów z uwagi na fakt, że pacjentka miała wiele wypełnień, które trzeba by było wymienić. Byłoby to bardzo kosztowne, długotrwałe oraz naraziłoby pacjentkę na duży dyskomfort. Lepszą (szybszą i relatywnie bardziej opłacalną) metodą okazało się założenie naturalnie wyglądających licówek.

Kompleksowa zmiana wyglądu zębów

Pacjent, mężczyzna w wieku 25 lat, cierpiał z powodu rozległej próchnicy zębów, która powodowała mocne przebarwienia szkliwa. Dodatkowo pacjent miał wadę zgryzu, która pogłębiała nieestetyczny wygląd zębów.

Problem: Próchnica zębów, przebarwienia oraz wada zgryzu

Leczenie: Kompleksowe leczenie  zakładało: 1) leczenie próchnicy, leczenie endodontyczne (potocznie zwane leczeniem kanałowym), leczenie ortodontyczne i wykonanie koron

Czas trwania: 4 lata

Co zrobiliśmy

Przygotowaliśmy kompleksowy plan leczenia,  na który składało się kilka etapów. W pierwszej kolejności, pacjent skierowany został do higienistki na zabiegi skalingu i piaskowania zębów. Otrzymał także dostosowane do swojej sytuacji zalecenia, jak dbać o zęby w domu.

Na kolejnych wizytach leczyliśmy zęby dotknięte próchnicą. W niektórych przypadkach potrzebne było także leczenie kanałowe z odbudową kompozytową zęba.

Na tym etapie osiągnęliśmy sanację jamy ustnej (stan bez próchnicy, stanów zapalnych i kamienia nazębnego), a pacjent był przygotowany do dalszego leczenia ortodontycznego – czyli do założenia aparatu na zęby, którego zadaniem było skorygowanie wady zgryzu.

Po zdjęciu aparatu, przystąpiliśmy do ostatniego etapu leczenia protetycznego. Wykonaliśmy licówki i korony porcelanowo-cyrkonowe, które charakteryzują się dużą trwałością, a przy tym pozwalają na osiągnięcie bardzo naturalnego efektu końcowego.

Po leczeniu, pacjent umówiony został na cykliczne, co 6-miesięczne wizyty higienizacyjne i kontrolne podtrzymujące efekty leczenia. Dzięki temu nie rozwinęła się nowa próchnica.

Pacjent zmienił zupełnie nawyki dbania o higienę jamy ustnej i ma wysoką motywację, aby utrzymać osiągnięte efekty.

Wyzwanie

Stan zębów pacjenta nie pozwalał na to, aby od razu przystąpić do leczenia właściwego. Dlatego najpierw musieliśmy podjąć się leczenia próchnicy. Całość zajęła dużo czasu i wymagała zaangażowania pacjenta. Współpraca przyniosła jednak znakomity efekt, a pacjent nie ma już oporów przed pokazywaniem swojego uśmiechu.

Poprawa kształtu zębów

Mężczyzna w wieku 30 lat zgłosił się do Soldentis z problemem natury estetycznej – niesatysfakcjonującym kształtem zębów oraz towarzyszącymi problemami, takimi jak: brak lewej stałej dwójki, prawa dwójka była nie w pełni wyrośnięta (mikrodontyczna), a kieł był zatrzymany w dziąśle. Pacjent miał także przetrwałe zęby mleczne.

Problem: Wady zgryzu z komplikacjami: przetrwałe zęby mleczne, niewyrżnięty kieł oraz próchnica w niektórych zębach.

Leczenie: Leczenie kompleksowe: leczenie próchnicy oraz ortodontyczno-chirurgiczne z kompozytową odbudową zębów

Czas trwania: 2,5 roku

Co zrobiliśmy

Przed założeniem aparatu należało przygotować zęby. W zabiegu chirurgicznym odsłoniliśmy niewyrżniętego kła, dzięki czemu mógł zostać włączony do łuku i objęty aparatem ortodontycznym. Przy okazji zostały usunięte zęby mleczne. Po zdjęciu aparatu zajęliśmy się odbudową kompozytową pozostałych zębów (obu dwójek) i poprawiliśmy kształt całego uśmiechu.

Wyzwanie

W przypadku tego pacjenta niemożliwe było natychmiastowe przystąpienie do leczenia ortodontycznego. Należało zaangażować chirurga, który w pierwszej kolejności odsłonił  zatrzymany w kości ząb.

Korekta przerw między zębami

Pacjentka, w wieku 28 lat zgłosiła się do nas z problemem dużej diastemy (przerwy między zębami). Szpara między jedynkami była na tyle duża (pow. 2 mm), że kwalifikowała się do leczenia jako wada zgryzu. Była dla pacjentki także źródłem kompleksów i wielu realnych problemów – np. nieprawidłowe ułożenie języka przy przełykaniu powodowało rozpychanie przednich zębów.

Problem: Dająca się zauważyć mocna diastema (szpara między jedynkami) utrudniająca codzienne funkcjonowanie, także w zakresie mowy

Leczenie: Założenie licówek porcelanowych oraz zalecenie terapii logopedycznej

Czas trwania: 3 wizyty w gabinecie oraz terapia logopedyczna

Co zrobiliśmy

Na początku przeprowadziliśmy szczegółowy wywiad z pacjentką, aby określić przyczyny powstania diastemy i jej rodzaj. Dzięki temu mogliśmy zarekomendować odpowiedni plan postępowania. U pacjentki wystarczyły 3 wizyty. W tym czasie zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy licówki porcelanowe o odpowiedniej wielkości, aby całkowicie zlikwidować szparę między siekaczami.

Następnie skierowaliśmy pacjentkę na terapię logopedyczną, której celem było skorygowanie pracy języka. Odpowiednie ćwiczenia zostały wprowadzone przez logopedę.

Wyzwanie

W przypadku tej pacjentki problem nie kończył się na założeniu licówek. Nieprawidłowa praca języka nadal może powodować przesuwanie się zębów. Terapia logopedyczna pozwoli jednak zminimalizować ryzyko dalszych zmian. Aby mówić o pełnym sukcesie potrzebne są motywacja i zaangażowanie pacjentki.

Powiększenie startych zębów

Pacjent, mężczyzna w średnim wieku zgłosił się do nas z celem odbudowy startych zębów. Zniszczenia były znaczne, przez co zęby zostały mocno skrócone i stały się mniej widoczne w uśmiechu.

Problem: Duże zniszczenie zębów, zęby mało widoczne w uśmiechu

Leczenie: Odbudowa zniszczonych zębów za pomocą różnych łączonych technologii

Czas trwania: 3 miesiące

Co zrobiliśmy

Przy pomocy technologii cyfrowej wykonaliśmy projekt zębów w nowym, odbudowanym kształcie, z uwzględnieniem oczekiwań pacjenta co do wielkości i kształtu zębów. Przy okazji uzgodniliśmy także poprawę odcienia szkliwa. Po akceptacji projektu przystąpiliśmy do leczenia. W pierwszym etapie zęby zostały wykonane z materiału tymczasowego. Po miesiącu adaptacji przystąpiliśmy do odbudowy na stałe, przy pomocy łączonych materiałów: 

– Onlay’a – nowoczesnego wypełnienia z żywicy kompozytowej dopasowanego idealnie do zęba, na jego powierzchni, które charakteryzuje się dużą trwałością i odpornością na siły żucia,
– Pełnokonturowych koron z cyrkonu, które są odporniejsze na złamania i ścieranie,
– Licówek – nałożonych na górne siekacze, jednocześnie korygujących zgryz.

Wyzwanie

Bruksizm, czyli nocne zgrzytanie i ścieranie zębów jest powszechnie występującym problemem, który dotyka znaczną część populacji. Oprócz problemów natury estetycznej, w następstwie tej przypadłości dochodzi do różnych komplikacji zdrowotnych odczuwanych nie tylko w jamie ustnej, ale i w obrębie innych części ciała (np. bóle głowy).

U pacjenta problem był pogłębiony, a zmiany w uzębieniu bardzo uwidocznione. Dokonaliśmy korekty zgryzu i poprawiliśmy kształt i wielkość zębów. Jednak skuteczność leczenia będzie zależeć od dalszego postępowania i diagnostyki przyczyn problemu, do czego potrzebne jest zaangażowanie innych specjalistów oraz samego pacjenta.

W Soldentis często wspieramy się pracą fizjoterapeuty, czasem nawet trenera personalnego, neurologa i psychologa. Dlatego jesteśmy w stanie zapewnić pacjentom kontynuację leczenia po zabiegach w gabinecie.